image
Κωνσταντίνος Βολανάκης
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Εισαγωγή
Η παρούσα ιστοσελίδα https://digitalgallery.laskaridisfoundation.org ανήκει στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη («Ίδρυμα») και η χρήση του υπόκειται στους εξής όρους:
 1. Ο επισκέπτης της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχεται τους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του ιστοτόπου «Ψηφιακή αίθουσα τέχνης του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη (digitalgallery.laskaridisfoundation.org). Σε περίπτωση διαφωνίας του, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Η εξακολούθηση της χρήσης ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές ισοδυναμεί με την ανεπιφύλακτη αποδοχή των εν λόγω όρων. Κατά τούτο, ο επισκέπτης παρακαλείται να διαβάσει με προσοχή τους κάτωθι δεσμευτικούς όρους, σε περίπτωση περιήγησης ή χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας.
 2. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
  1. Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), η παρούσα ιστοσελίδα περιλαμβάνει περιεχόμενο που αποτελεί διανοητική ιδιοκτησία του «Ιδρύματος Αικατερείνης Λασκαρίδη». Το περιεχόμενο αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, κείμενα, εικόνες, σχέδια, γραφικά, βίντεο, λογισμικές εφαρμογές και παρεχόμενες υπηρεσίες.
  2. Το «Ίδρυμα» ενθαρρύνει την ιδιωτική χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για προσωπική ενημέρωση, καθώς και την χρήση για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς σε μη κερδοσκοπική βάση. Δεν αποτελεί ιδιωτική χρήση η χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός νομικού προσώπου ή οργανισμού ή άσκησης επαγγέλματος. Για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και μόνον επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή αποθήκευση μεμονωμένων σελίδων ή δεδομένων, με απαραίτητη προϋπόθεση την ένδειξη προέλευσής τους από την ιστοσελίδα (http://digitalgallery.laskaridisfoundation.org) και την αναφορά των ονομάτων των δημιουργών (εφόσον αυτά εμφανίζονται στην ιστοσελίδα), χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, οι χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών (συνεργατών φορέων, οργανισμών, εταιρειών κτλ.), και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια αυτών των τρίτων μερών (που ενδέχεται να αναγράφονται στη σχετική ένδειξη της ιστοσελίδας).
  3. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή οποιοδήποτε τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας για οικονομικούς ή κερδοσκοπικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν εμπίπτει στην παράγραφο 2.2.
  4. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή κατατεθειμένων σημάτων ή σημάτων υπηρεσιών του «Ιδρύματος», καθώς και σημάτων συνεργαζόμενων φορέων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα.
 3. Περιορισμός Ευθύνης
  1. Συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης ελαφράς αμέλειας, το «Ίδρυμα» δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία εκ του περιεχομένου της ιστοσελίδας.
  2. Ειδικότερα:
  3. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας υπόκειται σε μελλοντικές τροποποιήσεις και διορθώσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι αναγκαίες διορθώσεις θα γίνονται κάθε φορά και ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα είναι ακριβές και ελεύθερο λαθών.
  4. Το «Ίδρυμα» δεν εγγυάται ότι σύνδεσμοι από και προς την ιστοσελίδα παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά, καθώς το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω «υπερσυνδέσμων». Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπιστεί ή οποιαδήποτε πληροφορία κρίνεται αναγκαία προς λήψη, απευθύνεστε στις αντίστοιχες σελίδες, οι οποίες φέρουν και τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
 4. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
  1. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
  2. Οποιοδήποτε τμήμα των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετο προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς και κατ’ επέκταση η δεσμευτικότητα των λοιπών όρων.
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη © 2024 | Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος
Πολιτική Απορρήτου Όροι Χρήσης Συντελεστές